Bansträckning

Sträcka  att ta sig runt: Du kan välja mellan 5 kilometer eller 10 kilometer. Väljer du 10 kilometersloppet består det av 2 varv med varvning i närheten av Heliga Trefaldighetskyrkan. Målgång för alla vid Stortorget i Gävle. 

Kontrollmätt bana: Banan för 10 km-loppet är kontrollmätt 2016 av Per Måwe och Johan Lindeberg som är auktoriserade banmätare för Svenska Friidrottsförbundet. Banan är dock inte kontrollmätt efter sista flytten av målet på Stortorget – dock är längden justerad för att komma så nära 10 km som möjligt.

Reflekterande kilometerskyltar visar hur långt du har sprungit.

Underlag:  Asfalt 40%, grus 40% och terrängspår 20%.